TURIZMUSFEJLESZTÉSNEMZETI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2030 (1)

NEMZETI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2030 (2)
Levelezés  a Kormány tagjaival

ELSŐ TÉTEL:  
EGY TÉRSÉG "KIEMELÉSE" AKKOR INDOKOLT, HA EZ A KIEMELÉS EGY IDŐSZAKOS, KONKRÉT FEJLESZTÉSI PROGRAMHOZ VAN KÖTVE
HA TÖRVÉNYBE, INTÉZMÉNYBE RÖGZÍTIK  EGY VALAMELY SZEMPONT SZERINT LEHATÁROLT TÉRSÉGNEK A KIEMELÉSÉT, AKKOR EGYÚTTAL DEKLARÁLJÁK A TÖBBI TÉRSÉG FEJLŐDÉSÉNEK VISSZAFOGÁSÁT. E TÉTEL EGYSZERŰ INDOKA AZ, HOGY NAGYOBB RÉSZT JUTTATNAK A KIEMELT TÉRSÉGEKRE A TÖBBIEK ROVÁSÁRA ÚGY, HOGY A TÖBBIEKNEK JUTTATOTT RÉSZ CSÖKKEN. 
TOVÁBBÁ A "KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZETEK" A SZOVJET MEGSZÁLLÁS IDEJE ALATT KELETKEZTEK. A SZOVJET KATONAI BÁZISOK KÖRNYÉKÉN ÁLTALÁBAN NEM VOLT KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET. 
KORUNKBAN  ANAKRONISZTIKUS, ÉSSZERŰTLEN ÉS HIBÁS EGY ILYEN SZABÁLYOZÁS MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK FEJLESZTÉSE SZEMPONTJÁBÓL.
A HIBÁT NEM KORRIGÁLJA, HA A HELYI, TÉRSÉGI LOBBI HATÁSÁRA FELÜLRŐL INTÉZMÉNYEKKEL TELERAKJÁK AZ ORSZÁGOT, MAJD EZEK A LOBBI-EREJÜK FÜGGVÉNYÉBEN KAPNAK KÖZFORRÁSOKAT, MERT EZEK AZ INTÉZMÉNYEK EKKOR EGYMÁS ELLENÉRE FOGNAK DOLGOZNI, AMI CSAK AZ ÖNCÉLÚ BÜROKRÁCIÁNAK KEDVEZ.

EGY TÉRSÉGET KIEMELT TURISZTIKAI TÉRSÉGNEK ELSŐDLEGESEN A KERESLETI PIAC HATÁROZZA MEG. FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIEMELÉS CSAKIS IDŐLEGES LEHET ÉS TELJESÍTENDŐ PROGRAMHOZ KÖTÖTT.


MÁSODIK TÉTEL: 
MINDEN TELEPÜLÉSEN, TÁJEGYSÉGBEN, RÉGIÓBAN LEHET ÉS KELL FEJLESZTENI MAGYARORSZÁGON A BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI TURIZMUST
MERT EBBEN AZ ORSZÁGBAN NINCSENEK EREDENDŐEN LAKATLAN TENGERPARTOK ÉS HEGYCSÚCSOK, NAGY KITERJEDÉSŰ KÜLTERÜLETEK. ENNÉLFOGVA A MAGYARORSZÁGI TURIZMUS A LAKOSSÁG ÉLETTERÉBEN ZAJLIK. A FEJLESZTÉSI FORRÁSOK VISZONT FELÜLRŐL KORLÁTOSAK, EZÉRT CSAK KONKRÉT IDŐSZAKHOZ ÉS PROGRAMHOZ KELL KÖTNI EGY-EGY RÉGIÓ, STB. KIEMELT TURISZTIKAI STÁTUSZÁT. A TURIZMUS ELSŐDLEGESEN GDP-TERMELŐ ÁGAZAT, TEHÁT A KÖZPÉNZZEL KIEMELTEN TÁMOGATOTT TÉRSÉGI TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI PROGRAMNAK AZ ODA BEFEKTETETT KÖZFORRÁSOK NAGYOBB RÉSZÉT VISSZA KELLENE TÉRÍTENI, HOGY ABBÓL LEHESSEN A LEMARADÓ RÉGIÓKAT FELZÁRKÓZTATNI.


HARMADIK TÉTEL: A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, A VIDÉKFEJLESZTÉS, A TÉRSÉGFEJLESZTÉS EGYBEN TURIZMUSFEJLESZTÉS IS.  UGYANAKKOR A TURIZMUS FEJLESZTÉSE NEM FELTÉTLENÜL FEJLESZTI MINDEZEKET. VISZONT TELEPÜLÉS-, VIDÉK-, TÉRSÉGFEJLESZTÉS NÉLKÜL NINCS RELEVÁNS TURIZMUSFEJLESZTÉS SEM.
A TELEPÜLÉS, A VIDÉK, A TÉRSÉG TERMÉSZETI ÉS MESTERSÉGES KÖRNYEZETE, KULTÚRÁJA NÉLKÜL NINCS TURIZMUS.    
A TURIZMUS ÉS FEJLESZTÉSE CSAK ANNYIBAN HAT VISSZA POZITÍVAN A TELEPÜLÉS, A TÁJ, A RÉGIÓ FEJLŐDÉSÉRE, AMENNYIBEN AZ FENNTARTHATÓ A LAKOSSÁG ÉLETMINŐSÉGE ÉS A KÖRNYEZET SZÁMÁRA - ÉS NEM ELLENÉRE TÖRTÉNIK.  EZÉRT VAN AZ, HOGY A TURIZMUS ADMINISZTRÁCIÓS ÉS INTÉZMÉNY-RENDSZERE A HELYI, A REGIONÁLIS, AZ ORSZÁGOS KORMÁNYZÁSI STRUKTÚRÁBAN A TELEPÜLÉS-, A TERÜLET- ÉS A VIDÉKFEJLESZTÉS ALRENDSZERE ÉS NEM FORDÍTVA.


Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége
20 éves
1998 - 2018
Alapítás év 1997. Bírosági bejegyzése 1998. 
E-MAIL: mttfsz@gmail.com, titkarsag@mttsz.hu
Levélcím: MTTSZ 1122 Budapest, Csaba u. 8.
Székhely: 1138 Bp.Dagály u.11.

 .